De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een joint venture tussen de Nederlandse dagbladuitgeverijen PCM Holding ("PCM") en Koninklijke Wegener ("Wegener") waarin een aantal van hun dagbladen worden samengebracht. De joint venture gaat een nieuw landelijk dagblad uitgeven met lokale edities in de Randstad.

Om te voorkomen dat zich mededingingsproblemen voordoen door een mogelijke coà¶rdinatie van Wegener met PCM en de joint venture met betrekking tot de verkoop van advertentieruimte, heeft Wegener toegezegd geen landelijke advertentieruimte te verkopen in combinatie met advertentieruimte van de joint venture of van PCM. Gezien deze toezegging heeft de Commissie geconcludeerd dat de transactie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zal belemmeren.

"Ik ben verheugd dat de Commissie en partijen na constructieve onderhandelingen een oplossing hebben gevonden voor de mededingingsproblemen in verband met deze concentratie" verklaarde Neelie Kroes, lid van de Commissie voor concurrentie.

PCM is een uitgeverij van regionale en landelijke dagbladen, huis-aan-huis-bladen, boeken en de ontwikkeling en verkoop van educatieve en professionele software in Nederland.

Wegener is een uitgever van regionale dagbladen, huis-aan-huis-bladen en "special interest"-tijdschriften en houdt zich eveneens bezig met de ontwikkeling en de verkoop van internetproducten en van grafische producten en diensten in Nederland. Verder zijn werkmaatschappijen van Wegener in België, Frankrijk, het VK en Scandinavië actief in de "direct marketing"-sector.

In het kader van de joint venture worden een van PCM's landelijke dagbladen (Algemeen Dagblad), al zijn regionale kranten (Rotterdams Dagblad, Rijn en Gouwe en De Dordtenaar) en twee regionale kranten van Wegener (Utrechts Nieuwsblad/Amersfoortse Courant en Haagsche Courant/Goudsche Courant) samengevoegd tot een nieuwe krant, volgens een innoverend landelijk/regionaal concept. De 19 verschillende edities krijgen een gemeenschappelijk landelijk segment en brengen daarnaast lokaal nieuws. Buiten de Randstad zal een louter landelijke editie worden uitgebracht. De nieuwe krant richt zich voornamelijk op de Randstad, Amsterdam voorlopig uitgezonderd. De Commissie heeft de gevolgen van de transactie, zowel vanuit het oogpunt van de lezers als van de adverteerders, onderzocht.

Wat de lezers betreft blijft het effect van de transactie, hoewel een aanzienlijk deel van de activiteiten van de partijen wordt samengevoegd, beperkt tot het verdwijnen van PCM als potentiële concurrent van Wegener met mogelijk regionale edities van zijn landelijke dagbladen. Gezien de resultaten van het onderzoek lijkt deze mogelijkheid echter niet zeer waarschijnlijk.

Wat de advertentiemarkt betreft wordt verwacht dat het gezamenlijk marktaandeel van Wegener, PCM en de joint venture circa 50% van de advertentiesector in Nederland zal bedragen. De transactie gaf aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de mogelijke afstemming van de activiteiten van beide ondernemingen op deze markt. Door de toezegging van de partijen dat Wegener geen advertentieruimte zal verkopen of aanbieden in combinatie met advertentieruimte in de dagbladen van PCM of de joint venture, wordt deze bezorgdheid evenwel weggenomen.

bron:EU