De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening haar goedkeuring gehecht aan de beoogde overname van de Poolse onderneming BTZ door Wielkopolskie Zaklady Tluszczowe ADM Szamotuly ("ADM Szamotuly") en de Nederlandse onderneming Cefetra. De Commissie kwam tot de conclusie dat de transactie niet tot gevolg zou hebben dat de daadwerkelijke concurrentie in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd.

BTZ is een dienstverlener voor granen en diervoeders in de vrachtterminal van de haven van Gdynia, Polen. ADM Szamotuly is volledig in handen van ADM, een in de VS gevestigde groep ondernemingen die werkzaam is in de sector landbouwgrondstoffen en -producten. ADM Szamotuly houdt zich bezig met de productie van oliën, vooral raapzaadolie.

Cefetra is een in Nederland gevestigde onderneming die grondstoffen voor samengestelde diervoeders verhandelt. Zij heeft dochterondernemingen in Hongarije, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

De transactie maakt deel uit van bredere inspanningen van de havenautoriteit van de haven van Gdynia om haar terminals te privatiseren. Gezien het openbare karakter van de terminal is de Commissie ervan overtuigd dat BTZ na de transactie diensten zal blijven verlenen aan alle belanghebbenden die ervan gebruik willen maken.
 
bron:EU