De Europeese Commissie heeft vandaag een strategie goedgekeurd die gericht is op ambitieuze resultaten op de VN-top van 14-16 september 2005. De strategie omvat onder meer het standpunt van de Commissie over belangrijke punten die aan de orde komen in het ontwerp voor het slotdocument van de top, zoals gepresenteerd op 3 juni 2005 door Jean Ping, de voorzitter van de Algemene vergadering van de VN: zaken als veiligheid, ontwikkeling, handel, milieu, mensenrechten en democratie.

De Commissie zet ook uiteen hoe zij effectief denkt bij te dragen aan de tenuitvoerlegging na de top Er worden concrete voorstellen gedaan om de Commissie voor Vredesopbouw en de Raad voor de Rechten van de Mens operationeel te maken en een VN-Milieuorganisatie op te zetten. In de aanloop naar de top zal de Commissie werken aan de totstandkoming van een consensus over deze belangrijke wereldvraagstukken.

Commissaris Benita Ferrero-Waldner (buitenlandse betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid) zei hierover: "De EU moet ambitieus inzetten op de top en samen met haar internationale partners streven naar een succesvolle afloop. De Commissie heeft echter ook de periode na de top in gedachten en wil de resultaten werkelijkheid zien worden."

De Commissie blijft een actieve rol spelen bij de voorbereidingen op de top: commissaris Ferrero-Waldner bracht haar streven naar een succesvolle top tot uiting tijdens bijeenkomsten met VN-secretaris-generaal Kofi Annan en voorzitter Jean Ping van de Algemene Vergadering op 3 juni 2005 in New York.

De Commissie is voor instelling van een Commissie voor Vredesopbouw. De EU kan een actieve bijdrage leveren aan die commissie door de ervaring die zij met vredesopbouw overal ter wereld heeft opgedaan, bijvoorbeeld in landen als Afghanistan, Irak en Kosovo. Zij stelt dan ook voor dat de Europese Gemeenschap deelneemt aan alle vergaderingen van de Commissie voor Vredesopbouw.

De Commissie wil de efficiëntie van de VN op het gebied van mensenrechten en democratie versterken door de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens op te waarderen tot een Raad voor de Rechten van de Mens (HRC). In de mededeling wordt onderstreept dat het bijzonder belangrijk is dat de HRC niet te lang na de top wordt ingesteld.

De Commissie juicht het voorstel om een VN-Fonds voor de Democratie op te zetten toe en is van mening dat dit begin 2006 operationeel zou moeten zijn. De Commissie zal hiertoe bijdragen met de expertise die zij heeft opgebouwd door haar nauwe samenwerking met de VN op het gebied van hulp bij verkiezingen.

Op milieugebied heeft de Commissie ambitieuze resultaten voor ogen: zij is een groot voorstandster van een besluit tot instelling van een VN-Milieuorganisatie en werkt samen met internationale partners aan een kader om klimaatverandering te bestrijden ook na 2012.

Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp, zei hierover: "In de huidige crisis van de opbouw van Europa is het voor mij essentieel dat Europa laat zien dat het een speler is op het gebied van globalisering, dat het werkt aan een beter kader, een betere verdeling van de voordelen, en streeft naar bestrijding van de negatieve effecten. Dat is de boodschap die onze inzet voor de VN-top naar voren moet brengen."

In mei heeft de EU collectief 20 miljard euro per jaar extra uitgetrokken voor ontwikkelingshulp buiten Europa vanaf 2010 en nog eens 45 miljard per jaar vanaf 2015. De EU zal andere VN-leden aanmoedigen haar voorbeeld te volgen door zich ambitieuze doelen te stellen voor ontwikkelingshulp, verbetering van de efficiëntie van de hulp, beleidscoherentie en concentratie van de aandacht op Afrika. De strategie legt de nadruk op het inzetten van de handel als motor voor ontwikkeling.

bron:EU