De Europese commissie heeft ingestemd met de Thematische Strategie Luchtkwaliteit. In deze de thematische strategie voor luchtverontreiniging staan de gezondheidseffecten centraal. De VNG heeft samen met het IPO en Regio Randstad een aantal voorstellen gedaan in een position paper. Dit position paper is vorige week (14 september) aangeboden aan de Europese Commissie en de Europarlementariers. De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen uit de position paper overgenomen.

De Europese commissie wil de vroegtijdig sterfte door luchtverontreiniging met ca 40% verminderen. Om dit te bereiken scherpt de commissie de emissienormen voor verkeer - en industrie aan. De huidige richtlijnen voor luchtkwaliteit worden samengevoegd tot à©à©n richtlijn. In deze richtlijn komt een nieuwe norm voor zeer fijn stofdeeltjes (PM -norm). Daarnaast biedt de richtlijn ruimte voor maatwerk, als ondanks een maximale inzet niet aan de normen kan worden voldaan.

De VNG is verheugd dat de commissie een aantal voorstellen heeft overgenomen. Helaas blijft de huidige norm fijn stof (PM -norm) naast de nieuwe norm voor PM gelden. De VNG had juist gepleit voor een eenvoudige normstelling en voor à©à©n norm. Daarnaast is het onduidelijk welke bijdrage de voorstellen van de commissie leveren om de huidige knelpunten op te lossen. De teksten van de thematische strategie en van het voorstel tot wijziging van de eerste dochterrichtlijn zijn nog niet beschikbaar. Zodra deze teksten beschikbaar zal de VNG haar definitieve reactie geven op de commissievoorstellen.

bron:VNG