De plannen van de Europese Commissie om het suiker regime te hervormen zullen de kansen op vermindering van de armoede in enkele van de armste landen ter wereld sterk verminderen volgens Novib.

Op 22 juni zal de Europese Commissie haar hervormingsvoorstellen bekend maken. Een uitgelekte conceptversie van de plannen heeft al veel kritiek gekregen van regeringen van ontwikkelingslanden en hun suikerindustrieën, suikerarbeiders in Afrika en Europa, vakbonden en ontwikkelings- en milieuorganisaties. Ook het Nederlandse parlement heeft zijn zorg uitgesproken in een motie die dinsdag 14 juni werd aangenomen. Hervorming is nodig om een einde te maken aan exportdumping en voor een verbeterde toegang tot de Europese markt voor arme landen. Maar het voorstel dat er nu ligt zal enkele van de armste landen in de wereld zeer schaden. Zij zullen niet de investeringen aantrekken die ze zo nodig hebben om hun suikersector over langere termijn op te bouwen, omdat de suiker prijsdaling van de Europese Commissie te sterk is, aldus Adrie Papma, Novib directeur handelscampagne Make Trade Fair.

De Europese Commissie is van plan om een prijsdaling van 39% voor te stellen voor Europa's prijs voor witte suiker en een prijsdaling van 42% voor suikerbieten over een periode van twee jaar van 2006 tot 2008. Daarnaast is de Commissie van plan om een herstructureringsplan voor te stellen: een opkoopregeling, bedoeld om Europese suikerproducenten te helpen de suikersector te verlaten.

'Omdat de Commissie daarbij geen duidelijke doelen stelt is er geen garantie dat deze benadering een einde zal maken aan overproductie en dumping,' zegt Adrie Papma. 'Voorafgaand aan de WTO-top in Hong Kong later dit jaar heeft de Europese Commissie al weer laten zien zich niet te houden aan haar belofte van een ontwikkelingsronde'.

'Alleen de grootste boeren en grote verwerkende industrieën zullen profiteren van dit voorstel,' volgens Adrie Papma.

De Europese Commissie is van plan om 40 miljoen euro compensatie voor te stellen in 2006 voor suikerproducten in de ACP-landen (Afrika, Caribbiën, Pacific) en een ongespecificeerd bedrag voor de zeven jaar daarna. Novib wil dat de ACP-landen minstens 500 miljoen euro per jaar krijgen vanaf 2005 en ook dat alle minst ontwikkelde landen die schade zullen hebben van de EU suikerhervormingen op een adequate manier aanpassingssteun krijgen.

Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Oxfam's voorstellen voor de suikerhervormingen zijn als volgt:
- Minder sterke prijsdalingen en een langere invoeringsperiode dan door de Commissie voorgesteld,
- Snellere en meer markttoegang voor de minst ontwikkelde landen voor lonende prijzen,
- Vermindering van de quotaproductie met 5,2 mijoen ton om een einde te maken aan dumping,
- Een duidelijke tijdsplan voor de totale afschaffing van Europese suiker exportsubsidies,
- Hulp aan de minst ontwikkelde landen om hun toeleveringscapaciteit en hun concurrentiepositie te verbeteren door toegespitste hulp en technische assistentie,
- Een effectief pakket aan maatregelen, inclusief compensatie, voor ACP-landen om hen te helpen zich aan te passen aan de EU suikerhervormingen.

NOVIB