De eenwording van de Europese Unie en het eurogebied hebben duidelijke gevolgen voor aandelenmarkten uit het eurogebied. Dat is de belangrijkste conclusie van Gerard Moerman in zijn proefschrift 'Empirische studies naar het prijzen van aandelen en de bankensector in het eurogebied' waarop hij donderdag 16 juni 2005 promoveert aan RSM Erasmus University (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Moerman stelt dat spreiding van de aandelenportefeuille over sectoren nu beter is dan over landen en dat er meer vraag is naar aandelen van grotere banken. Academici en beleggers moeten hun modellen dan ook opnieuw testen.

Moerman bestudeerde de financiële integratie (de mate waarin aandelen met elkaar mee bewegen) vanuit verschillende perspectieven. Hij testte een van de meest gebruikte modellen specifiek voor het eurogebied. Veel pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders proberen hun aandelenportefeuille zo slim mogelijk op te zetten door de beleggingen te spreiden, waardoor de verhouding tussen het rendement en het risico beter is. Door het integratieproces laten de aandelenindices van landen echter steeds meer dezelfde beweging zien, waardoor het spreiden minder diversificatievoordelen oplevert. Moerman toont aan dat een spreiding over verschillende sectoren verstandiger is.

Veel institutionele beleggers hebben inderdaad hun landenaanpak voor het eurogebied omgezet naar een sectoraanpak. Een direct gevolg hiervan is dat de portefeuillemanagers van deze investeerders, die proberen de index te verslaan, nu worden afgerekend op een sectorindex in plaats van een landenindex. Moerman laat zien dat de aandelenprijzen van grotere banken meer met elkaar mee bewegen, terwijl dit voor kleinere banken niet het geval is. Volgens Moerman moet de verklaring gezocht worden in de verschuivende aanpak van de grote beleggers (vermogensbeheerders en institutionele beleggers). Er is meer vraag naar de aandelen van grotere banken, waardoor zij makkelijker en goedkoper toegang hebben tot kapitaal via de financiële markten. Dit resultaat kan van invloed zijn op de strategie van banken. Eà©n mogelijkheid is om te proberen tot de grootste van Europa te behoren. Dit geeft een verklaring voor de overnamepogingen die momenteel plaatsvinden in deze sector, zoals het bod ABN AMRO op Antonveneta en de overname van HVB (Duitsland) en Unicredito (Italië), zo stelt Moerman.

bron:RSM Erasmus University