De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie, minister Zalm van Financiën, minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Gennip van Economische zaken ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de Europese overnamerichtlijn wordt geïmplementeerd. Het wetsvoorstel beschermt de positie van minderheidsaandeelhouders van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Belangrijke elementen uit het wetsvoorstel:
- Om de positie van minderheidsaandeelhouders te beschermen, wordt een partij, zodra deze 30 procent van de aandelen van een beursgenoteerde onderneming heeft verworven, verplicht een openbaar bod uit te brengen op de resterende aandelen.
- In aansluiting op de aanbevelingen van de Commissie-Tabaksblat zal een beperking van de geldigheid van beschermingsconstructies worden geïntroduceerd (de zogenaamde 'doorbraakregel'). Onder de voorwaarde dat de bieder 75 procent van de aandelen in bezit heeft, verliezen bepaalde beschermingsconstructies zes maanden na het uitbrengen van een bod hun effectiviteit. In deze periode heeft het bestuur van de overnamekandidaat gelegenheid om eventueel een alternatieve bieder te zoeken, een hogere prijs te bedingen of werkgelegenheidsgaranties af te dwingen. De doorbraakregel houdt in dat de bieder een aandeelhoudersvergadering bijeen kan roepen waarin hij bestuurders en commissarissen kan benoemen en ontslaan. De doorbraakregeling kan eraan bijdragen dat Nederland beter gaat scoren in de internationale corporate governance ranglijsten. Het kabinet heeft zich in 2003 als doel gesteld in 2007 bij de kopgroep van de wereld te horen op het punt van corporate goverance.
- Certificaathouders moeten onder alle omstandigheden volledig stemrecht hebben. Ook hiermee volgt het voorstel de ideeën van de Commissie-Tabaksblat. Dat volledige stemrecht geldt ook voor het beloningsbeleid. Het wetsvoorstel is daarmee een belangrijke bouwsteen in het beleid van het kabinet ten aanzien van topinkomens.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De richtlijn moet op 20 mei 2006 geïmplementeerd

bron:RVD