De European Food Safety Authority (EFSA) zoekt gezaghebbende wetenschappers die op persoonlijke titel deel willen uitmaken van wetenschappelijke panels. Deze panels voeren risicobeoordelingen uit en adviseren de EFSA op het gebied van Europese regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid.

De Voedsel en Waren Autoriteit vindt het belangrijk dat Nederlandse expertise goed in deze panels vertegenwoordigd is. De VWA wil een ieder die aan de criteria van de EFSA voldoet, oproepen een ´expression of interest' te sturen naar de EFSA.

De leden van de wetenschappelijke panels voeren hun taak volledig zelfstandig uit. Ze hebben geen enkele verplichting om met wie dan ook ruggespraak te houden of om de sollicitatie aan te kondigen. Sollicitaties kunnen ingediend worden tot 7 januari 2006.

De VWA speelt een rol in de verdere procedure. Daarom wordt het op prijs gesteld als de sollicitanten de VWA in kennis stellen van hun sollicitatie

bron:VWA