De gemeenten in Europa, verenigd in de CEMR, willen op korte termijn met de Europese Commissie overleggen over een voor gemeenten ingrijpende verandering in het Europese afvalverwerkingsbeleid. De VNG heeft deze week met haar zusterorganisaties in Brussel rond de tafel gezeten over het plan dat de Europese Commissie in de maak heeft om bij de afvalverwerking van andere definities uit te gaan. Dit najaar zullen deze plannen officieel worden gepresenteerd.

Om de afvalverwerking goed te kunnen plannen hebben gemeenten duidelijke informatie nodig over de origine, het type en de hoeveelheid afval waarvoor zij in de volgende 10 a 15 jaar de verwerking moeten coà¶rdineren. In Nederland geldt daarbij de afwijkende situatie dat de verwerking wordt gereguleerd door stortverboden en verwerkingseisen in het Landelijk Afvalbeheersplan. Niemand is direct verantwoordelijk voor voldoende verwerkingscapaciteit. Nederlandse gemeenten hebben dus een unieke situatie in de Europese afvalmarkt. Het ministerie van VROM oppert al geruime tijd de gemeenten, conform de Duitse situatie, verantwoordelijk te maken voor de verwerking. De VNG is hier echter pertinent op tegen: gemeenten zijn tenslotte geen marktpartij en ook niet bereid de financiele risicos te lopen die hiermee gepaard gaan. Een Europees Afvalstoffenbeheerplan kan marktwerking bewerkstelligen en werkt, met de juiste sturingsinstrumenten, efficienter dan gemeenten verantwoordelijk te maken voor voldoende verwerkingscapaciteit.. Alle lange tijd wordt eveneens gesproken over een Europese afvalmarkt met open genzen. Als deze er komt zullen de verantwoordelijkheden voor verwerking ook in een breder, Europese context moeten worden geplaatst.

Met de veranderingen die de Commissie voorheeft wordt het toekomstplaatje voor de Europese afvalmarkt alleen maar onduidelijker. De Commissie wil afval opnieuw gaan definiëren en de afvalproblematiek op een geheel nieuwe wijze gaan benaderen. Waar men zich eerder voornamelijk richtte op afvalverwerking (de zogenaamde end of de pipe solution benadering) wil zij zich nu de afvalproblematiek baseren op hergebruik van afval (de zogenaamde life-cycle thinking benadering). Dit is een totaal nieuwe aanpak. Indien de implementatie lang gaat duren zal dit grote onzekerheid voor afvalverwerkingsbedrijven en gemeenten met zich mee brengen. Dit wordt versterkt doordat de Commissie een verdere deregulatie van de afvalverwerking wil doorvoeren. De afvalmarkt is dus behoorlijk in beroering in Europa en de VNG zal dit via de CEMR nadrukkelijk in de gaten blijven houden.

bron:VNG