In een toelichting op het besluit de rentetarieven met 0,25 te verhogen stelt dr. A.H.E.M. Wellink, president van de Nederlandsche Bank en lid van de Raad van Bestuur van de ECB: `Deze maatregel bevestigt het toenemende vertrouwen van de ECB in het herstel van de Europese economie, en onderstreept het streven van de ECB deze groei zonder aanwakkeren van de inflatie te laten optreden en daarmee een duurzaam karakter te geven.'

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vanmiddag een persbericht uitgegeven met daarin onder meer de volgende tekst:

`Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

1. De minimale inschrijvingsrente voor de
basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 2,25%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 6 december 2005.

2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3,25%, met ingang van 6 december 2005.

3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 0,25 procentpunt verhoogd naar 1,25%, met ingang van 6 december 2005.'

bron:DNB