De Europese Commissie sluit het onderzoek naar vermeende staatssteun van de gemeente Alkmaar bij de bouw van het AZ-stadion zonder conclusies te trekken.
Dat heeft de Europese commissie deze week laten weten. De reden om het onderzoek te sluiten is het feit dat de betwiste package deal sinds november 2004 van tafel is. Het onderzoek werd in juli 2003 gestart op verzoek van protesterende ondernemers.

De bouw van het nieuwe AZ-stadion liep enkele jaren vertraging op, doordat verschillende ondernemers uit de Alkmaarse binnenstad juridische procedures begonnen tegen de plannen van AZ om naar de rand van de stad te verhuizen en rondom het nieuwe stadion grootschalige detailhandel te vestigen. De bouwvergunning voor het nieuwe stadion en het omringende vastgoed kwam onder vuur te liggen, maar de Raad van State oordeelde uiteindelijk dat de bouwvergunning deugde. De verkoop van grond door de gemeente aan de projectontwikkelaar werd aangevochten, omdat de ondernemers vonden dat hierbij sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Hiertoe spanden zij procedures aan bij de rechter en de Europese Commissie. Toen een finale uitspraak lang op zich liet wachten, werd dit obstakel omzeild door in november 2004 de betwiste package deal te vervangen door nieuwe overeenkomsten. Deze nieuwe overeenkomsten maakten onmiskenbaar duidelijk dat staatssteun niet aan de orde was. Hierna was de weg vrij voor de overdracht van de gronden en de bouw van het nieuwe AZ-stadion.
Het Gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel nog over de vraag of er sprake was van ongeoorloofde staatssteun in de eerste overeenkomsten uit 2001 tussen gemeente en de projectontwikkelaar. Die opdracht kreeg zij van de Hoge Raad, nadat het hoogste rechtscollege een arrest van het Gerechtshof in Amsterdam vernietigde. Dit arrest had in april 2004 geleid tot een bouwstop voor het AZ-stadion.

PvdA wethouder ruimtelijke ontwikkeling Cor van Vliet reageert enigszins teleurgesteld op het sluiten van het onderzoek door de Europese Commissie: “De gemeente is van meet af aan van oordeel dat ze nimmer staatssteun aan de projectontwikkelaar of aan AZ heeft verleend. Ik ben ervan overtuigd dat we als gemeente heel zorgvuldig hebben gehandeld. Eerder bleken de Raad van State en de Hoge Raad de opvatting van de gemeente Alkmaar al te delen. Als de Europese Commissie de zaak verder had onderzocht, dan zou ze vast en zeker hebben geconcludeerd dat de gronddeal niet in strijd was met Europese regelgeving. Het wachten is nu alleen nog op het arrest van het Gerechtshof Den Haag. Dan zal volgens mij onomstotelijk vaststaan dat ook de oude overeenkomsten uit 2001 vanaf het begin hebben gedeugd.”
Aangezien de grond onder en rond het AZ-stadion op basis van nieuwe overeenkomsten is verkocht aan de projectontwikkelaar, is de uitspraak van het Gerechtshof niet meer relevant voor de bouw van het nieuwe AZ-stadion of het vastgoed daaromheen. Over de precieze invulling van het gebied rondom het stadion kan de projectontwikkelaar momenteel nog geen duidelijkheid geven. Het nieuwe stadion wordt met ingang van het volgende voetbalseizoen in gebruik genomen, de bouw is in volle gang.
bron:Gemeente Alkmaar