De masteropleiding `Euroculture' van de Rijks Universiteit Groningen(RUG) is toegelaten tot Erasmus Mundus, het onderwijsstimuleringsprogramma van de Europese Unie. Opname in dit prestigieuze programma betekent dat de opleiding het predikaat `topopleiding' verdient en kan beschikken over onderwijsbeurzen van de EU. De beurzen zijn bedoeld om talentvolle studenten van buiten Europa aan te trekken. `Euroculture' is de derde Masteropleiding aan de Faculteit der Letteren van de RUG die is toegelaten tot Erasmus Mundus.

Voorwaarde voor toelating tot het Erasmus Mundus programma is dat het gaat om een `Europese' opleiding. Dat wil zeggen dat het masterprogramma wordt verzorgd door een consortium van ten minste drie universiteiten uit drie verschillende landen, op basis van een gemeenschappelijk curriculum. Studenten van zo'n masteropleiding volgen aan minimaal twee verschillende universiteiten een deel van hun programma. In het bijzonder voor studenten, die niet uit Europa afkomstig zijn, biedt deze opzet een unieke kans om Europees toponderwijs te volgen. Het diploma dat zij behalen is een gezamenlijk diploma van de universiteiten waar de studenten de studiedelen gevolgd en gehaald hebben.

Euroculture

In september 2000 startte de Rijksuniversiteit Groningen met het masterprogramma `Euroculture'. Geschiedenis, rechten, theologie, talen en culturen, en internationale betrekkingen komen in dit programma ruim aan bod. Door het interdisciplinaire karakter en de internationale opzet krijgen studenten een goed inzicht in de diversiteit van de Europese cultuur. Hiervoor werkt de RUG samen met de universiteiten van Deusto-San Sebastian (Spanje), Gent (België), Gà¶ttingen (Duitsland), Krakau (Polen), Olomouc (Tsjechië), Straatsburg (Frankrijk), Udine (Italië) en Uppsala (Zweden). Groningen is penvoerder voor dit netwerk.

Erasmus Mundus

In de Verklaringen van Bologna (1999) stelden de ministers van Onderwijs dat er een grotere onderlinge afstemming van onderwijsprogramma's in Europa moest plaatsvinden. Ook moest het hoger Europees onderwijs voor studenten uit de hele wereld aantrekkelijker worden gemaakt. In december 2003 werd het Erasmus Mundus programma beschikbaar gesteld: een onderwijsstimulering van 230 miljoen euro voor een periode van 5 jaar. Opname in dit programma betekent allereerst een erkenning van het niveau van de opleiding. Verder biedt de financiële ondersteuning mogelijkheden om topstudenten aan te trekken, onderzoekers uit te nodigen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daarnaast verbeteren de naamsbekendheid en de internationalisering van de opleidingen à¨n van het Europese onderwijs.

In september 2004 werden twee andere masteropleidingen van de Faculteit der Letteren toegelaten tot het Erasmus Mundusprogramma, nl. Humanitarian Action (voorheen Humanitarian Assistance) en Clinical Linguistics.

bron:RUG