Vasthouden aan het criterium van interstatelijkheid als schild om ongewenste Europese invloeden af te weren, is niet meer van deze tijd. Een dergelijke houding is door de feitelijke economische situatie ingehaald. Dat was de kernboodschap in de toespraak (link maken!) die minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst hield bij het symposium De EU: de interstatelijkheid voorbij. Toch ziet Brinkhorst wel tendensen in die richting.

Als voorbeeld noemt hij het onlangs verschenen discussiestuk van de PVDA Europa,
vertrouwen herwinnen. Dat stuk ademt zijns inziens te veel de sfeer van terugtrekken
binnen de Nederlandse grenzen. Het Nederlandse antwoord op de afwijzing van het
Grondwettelijk Verdrag mag niet zijn het ondergeschikt maken van de Europese aan de Nederlandse rechtsorde, aldus Brinkhorst.

bron:EZ