De Europese Commissie heeft een nieuwe strategie gelanceerd ter promotie en voor de bescherming van de rechten van het kind. Op 4 juli is een mededeling uitgegaan waarin de doelen voor de toekomst staan en een aantal korte termijn maatregelen die zich richten op dringende zaken.

Recente ontwikkelingen hebben wederom kinderrechten in het midden van openbare discussie geplaatst. Er is een grote overeenstemming dat kinderen in de EU en in de rest van de wereld een betere waarborg van hun fundamentele rechten nodig hebben.
In een poging om de reikwijdte en effectiviteit van EU actie te vergroten, kwam de Commissie naar voren met een grensoverschrijdend document inclusief intern en extern beleid met betrekking tot kinderrechten. In zijn mededeling waren zeven specifieke doelen nader toegelicht, namelijk:
-Uitbreiden van bestaande activiteiten terwijl zij gericht zijn op dringende behoeften;
-Identificeren van prioriteiten voor toekomstige EU actie;
-Centraliseren van kinderrechten in EU acties;
-Vestigen van efficiënte coördinatie en consultatie mechanismen;
-Vergroten van de capaciteit en deskundigheid met betrekking tot kinderrechten;
-Ontwikkelen van een strategie over kinderrechten;
-Promotie van de rechten van het kind in extern beleid.

Voor het einde van 2006 wil de Commissie twee zesnummerige telefoonnummers toewijzen voor vermiste en sexueel geëxploiteerde kinderen. En zij wil de banksector steunen in hun strijd tegen gebruik van credit cards om sexueel getinte beelden van kinderen op het internet te kopen. In 2007 zal de Commissie een Actie Plan voor Kinderen in Ontwikkelingssamenwerking lanceren om de basisbehoeften van kinderen in ontwikkelingslanden aan te kaarten. Tegelijkertijd zal het een aantal acties promoten tegen armoede van kinderen in de EU.

Door deze korte en lange termijn maatregelen hoopt de Commissie de universele rechten van het kind wereldwijd te promoten, voortbouwend op zijn traditie van wettelijke en politieke verbintenissen met betrekking tot mensenrechten in het algemeen en kinderrechten in het bijzonder. Door brede en gecoördineerde actie beoogt de nieuwe strategie waarde toe te voegen aan de pogingen van de lidstaten en de erkenning van en de respect voor de principes van de UN Convention on the Rights of the Child (UNRC) te versterken, zowel in de Unie als daar buiten.

bron:Europeese commissie