De Europese Unie betreurt de wijze waarop het proces van Cheam Channy en Khom Piseth, oppositieleden van de Sam Rainsy-partij, is gevoerd en de veroordeling die op 9 augustus te hunnen aanzien door een militaire rechtbank in Phnom Penh is uitgesproken na beschuldigingen van georganiseerde criminaliteit (recrutering van illegale strijdkrachten) en fraude.

De geloofwaardigheid van deze uitspraak is ernstig aangetast door de miskenning van een aantal rechten van de verdediging door de militaire rechtbank. De Europese Unie maakt zich ook zorgen over het ontbreken van een echt functionerende rechterlijke macht in Cambodja, alsook over de politisering van de strijdkrachten; zij hecht veel belang aan een duidelijke scheiding der machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de afwezigheid van politieke inmenging in het gerecht en het leger.

De Europese Unie neemt er nota van dat Cheam Channy en Khom Piseth hoger beroep kunnen instellen bij het civiel hof van beroep en Zijne Majesteit de Koning, het Staatshoofd, om gratie kunnen verzoeken.

De Europese Unie dringt er bij de politieke leiders van Cambodja op aan alle politieke partijen ongehinderd en zonder intimidatie hun rol te laten spelen. De Europese Unie hoopt dat alle politieke leiders, in het belang van een harmonische ontwikkeling van het land, zullen inzien dat zij de plicht hebben hun respectieve functie op een legale en constructieve manier uit te oefenen.

De Europese Unie zal de situatie van nabij blijven volgen.

De toetredende landen Bulgarije en Roemenië, de kandidaat-lidstaten Turkije en Kroatië, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en de Republiek Moldavië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

bron:EU