Dinsdag 12 juli heeft de Sociale commissie van het Europees Parlement op voorstel van Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten ingestemd met de schrapping van het "zonnebrand-gedeelte" uit nieuwe Europese wetgeving die werknemers een betere bescherming moet geven tegen optische straling.

De Europese wetgeving is onderdeel van een pakket van maatregelen die werknemers in de EU moet beschermen tegen gevaren op de werkplek. Dit onderdeel gaat over de maatregelen die werkgevers moeten treffen indien werknemers worden blootgesteld aan optische straling. Denk daarbij vooral aan lassers of mensen die met laser-apparaten moeten werken. In de ontwerptekst stond echter ook een passage die werkgevers zou verplichten het personeel te beschermen tegen natuurlijke straling: zonneschijn.

Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (sociaal beleid): "Het is logisch om Europese wetgeving te maken om werknemers te beschermen tegen kunstmatige optische straling. Lasapparatuur en instrumenten die gebruik maken van laserlicht kunnen vrij in de EU worden verhandeld, eenvormige normen en eisen voor de gebruikers zijn dan in alle EU-lidstaten op zijn plaats. Het is onzinnig om in Europa maatregelen te nemen voor de preventie van werknemers tegen zonnestraling. Vandaar dat ik een amendement heb ingediend om dit onder nationale bevoegdheid te stellen. Het amendement is vandaag aangenomen, en zal in september door het voltallige parlement moeten worden overgenomen, maar gezien de grote meerderheid verwacht ik daar geen problemen meer."

Oomen-Ruijten:"Op zich kan te veel zonnestraling vormen van huidkanker veroorzaken. Het is echter aan de lidstaten zelf om hier actie op te ondernemen. Het is niet zinvol om dit Europees te willen regelen. Voor wat betreft de zon-intensiteit kan je Griekenland niet over à©à©n kam scheren met Finland. Hier was echt sprake van doorgeschoten Europese wetgeving, die nu gelukkig is voorkomen."

bron:CDA