Uit de evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat Schiphol zich houdt aan de afspraken over geluidsoverlast, veiligheidsrisico's en luchtverontreiniging. Het overheidsbeleid voor Schiphol heeft de afgelopen jaren ruimte geboden aan de groei van de luchthaven en tegelijkertijd ook de overlast voor omwonenden deels teruggebracht. Het vliegverkeer is verdubbeld terwijl de overlast ten opzichte van 1990 is afgenomen. Dat komt  doordat het vliegverkeer in de afgelopen 15 jaar veel stiller is geworden. Zo is het aantal ernstig gehinderden in gebieden met geluidsbelasting van 20 Ke of meer afgenomen van circa 90.000 naar 20.000 bewoners. Dit blijkt uit een evaluatie in opdracht van het ministerie vanVerkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM.
Het Schipholbeleid blijkt redelijk effectief, maar het kan beter. Zowel als het gaat om verdere ontwikkeling van de mainport als om het beperken van de overlast voor omwonenden. Er zijn bijna 700 voorstellen voor verbetering van het beleid ingediend door onder meer omwonenden, bedrijven, gemeenten.
Een greep uit de voorstellen:
- minder vliegen over woongebieden, meer over zee;
- mogelijkheden om de milieuruimte beter te benutten voor verdere ontwikkeling van het vliegverkeer
- en meer keuzevrijheid voor omwonenden en de regio.

Het kabinet ziet in de voorstellen zeker kansen voor verbetering van het beleid en gaat daarmee aan de slag. In april komt het kabinet met haar standpunt. Daarin zal het kabinet ook ingaan op de toekomst van de mainport en de beperking van het groepsrisico rond Schiphol. In het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden daarvoor onderzocht.
bron:VenW