De Belgische psychiater Michael Maes, tot voor kort hoogleraar Moleculaire Psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht (UM), heeft het kortgeding dat hij aanspande tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) verloren. Aanleiding was de nominatie van de UM (vakgroep psychiatrie) voor de Meester Kackadorisprijs 2005. De UM had Maes jaren gehandhaafd als hoogleraar, ook nadat hij op grote schaal alternatieve geneeswijzen ging toepassen.

Ten tijde van de nominatie in september 2005 stond Maes als hoogleraar op de website van de Universiteit. Maes bleek echter in september 2004 door de UM ontslagen wegens wanprestatie. De VtdK trok, toen de UM haar attent maakte op het ontslag van Maes,de nominatie voor de Universiteit in.
De Meester Kackadorisprijs wordt uitgereikt aan de instelling of instantie die in dat jaar de kwakzalverij het meest bevorderd heeft. Maes gebruikt bij de behandelingen in zijn klinieken een scala aan kwakzalverijen zoals: acupunctuur, chelatietherapie,visolie-capsules en andere supplementen. Verder paste hij allerlei onzinnige
diagnostische technieken toe zoals de MELISA-test voor metaalallergieën, de HPU-test en de Pharmanex-biofotonen scanner. Maes claimde bij moeilijk behandelbare aandoeningen als fibromyalgie, het chronisch vermoeidheidssyndroom, burn out en MS grote successen. Hij past deze behandelingen vooral toe in zijn drie privé-klinieken in België.
De rechter was van mening dat de VtdK niet onrechtmatig had gehandeld door de UM, wegens Maes' praktijken, voor de Meester Kackadorisprijs te nomineren. Naar het oordeel van de rechter heeft de VtdK de effectiviteit van de door Maes gehanteerde methoden terecht in twijfel getrokken. Alle eisen van Maes - rectificatie op grote schaal, schadevergoeding en een verbod hem ooit nog met kwakzalverij in verband te brengen - werden afgewezen. Maes werd ook veroordeeld in de kosten van het geding. De VtdK is uiteraard ingenomen met dit heldere vonnis. Zij kan zo het publiek blijven waarschuwen voor onbewezen geneeswijzen, kwakzalvers én hun bevorderaars zonderdat zij daarbij in haar woordkeuze te zeer wordt belemmerd.
bron:VtdK