Het bestuur van Stichting Exodus Twente wacht minimaal enige weken met het nemen an een definitief besluit over vestiging in het Twentse dorp Deurningen. Stichting Exodus Nederland (SEN), het landelijk samenwerkingsverband van Exodusstichtingen, benadrukt tegelijkertijd dat uit de praktijk blijkt dat de Exodushuizen geen risico vormen voor omwonenden.

Het bestuur van Stichting Exodus Twente is tevreden met de gelegenheid die door
Dorpsbelang Deurningen werd geboden om alsnog tekst en uitleg te geven over de plannen aan de bewoners van het dorp. Eerder werd een door Exodus zelf georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst geboycot door zowel bewoners als het gemeentebestuur. De massaal bezochte bijeenkomst van woensdag 28 september jl. verliep nu en dan zeer emotioneel. Hierdoor is er vooralsnog weinig aandacht voor de feiten.

Eà©n van die feiten is, stelt directeur Rien Timmer van SEN, dat er in het bijna
25-jarig bestaan van de Exodushuizen nauwelijks sprake is geweest van risico voor
omwonenden. Dat is ook wel logisch, omdat in Exodushuizen alleen (ex-)gedetineerden verblijven die worden geselecteerd op hun grote motivatie om een nieuwe, niet criminele toekomst te beginnen. De onverbeterlijke crimineel, maar ook de geesteszieke crimineel, komt dus per definitie niet in aanmerking voor begeleiding in een Exodushuis. Daarnaast benadrukt Timmer dat in Exodushuizen louter personen verblijven waarvan de straf al is afgelopen of die volgens de opgelegde eisen van justitie of rechter buiten de gevangenis mogen verblijven. Het gaat dus om mensen die doorgaans tà³ch al buiten vrij mogen rondlopen, ook in Deurningen. Begeleiding door Exodus is dan toch alleen maar te verkiezen boven onbegeleid terug de samenleving in!

Juridisch valt de vestiging van Exodus in Deurningen nauwelijks tegen te houden. De bijeenkomst met de bewoners van Deurningen heeft het bestuur van Stichting Exodus Twente er toe doen besluiten om nu eerst een adempauze in te lassen. Interim-manager Johan Hassing van Stichting Exodus Twente stelt dat alle argumenten in de loop van oktober opnieuw door het bestuur gewogen zullen worden. Half oktober komt er een definitief besluit over vestiging in Deurningen.

Het uit Twentse vrijwilligers bestaande bestuur van de plaatselijke stichting streeft al twee jaar naar vestiging van een Exodushuis in deze regio, en heeft de financiering ervan bijna rond. Eerder bleek het draagvlak voor een Twents Exodushuis onder kerken, gemeenten en vrijwilligers groot. Het Twentse bestuur is dus nog steeds van mening dat de komst van een Exodushuis in Twente een goede zaak is, aldus Hassing.

bron:SEN