Ook dit jaar wordt op Praktijkcentrum Aver Heino geëxperimenteerd met de teelt van snijmaïs in combinatie met stokbonen. Het experiment is een vervolg op een demo in 2004. Naast een combinatieteelt van maïs met stokbonen wordt nu ook de teelt van maïs gecombineerd met veldbonen uitgeprobeerd. Twee rijen maïs worden hierbij afgewisseld door een rij veldbonen. Beide gewassen staan er inmiddels mooi boven.

Vorig jaar is op Aver Heino verkennend onderzoek uitgevoerd naar de teelt van snijmaïs in combinatie met stokbonen. Gehoopt werd op een verhoging van het eiwitgehalte van het geoogste product. Hoewel de teelt geslaagd leek werd echter geen effect gevonden op de voederwaarde Mogelijk was het aandeel bonen nog te laag of waren de bonen bij de oogst al te ver afgestorven. Om deze bezwaren op te vangen is er nu voor gekozen per maïsplant twee bonen te zaaien. Bovendien worden de bonen dit jaar laten gezaaid, namelijk vier weken en zes weken na het zaaien van de maïs. Van zowel de combinatieteelt van maïs met stokbonen als het mengsel van maïs met veldbonen zal de voederwaarde worden bepaald.
Naast Aver Heino experimenteert ook praktijkcentrum De Marke met combinatieteelten van maïs met bonen.

bron:Praktijkonderzoek Veehouderij