Vijf procent van alle westerlingen ontwikkelt in de loop van het leven darmkanker. Vrijwel zonder uitzondering ontstaat darmkanker uit een goedaardig voorstadium, de darmpoliep. Het toonaangevende tijdschrift Nature publiceert op 16 juni een studie, uitgevoerd in het Hubrecht Laboratorium-KNAW te Utrecht onder leiding van Hans Clevers, waarin een onverwachte, nieuwe therapie voor darmtumoren wordt voorgesteld.

In de gezonde darm worden door celdeling dagelijks enorme aantallen cellen aangemaakt, die na enkele dagen weer uit het lichaam verdwijnen. Uit eerder werk van deze groep was gebleken dat deze normale celdeling in de darm plaatsvindt onder invloed van zogenaamde Wnt groeifactoren. Ontregeling van de werking van deze Wnt factoren door DNA-mutaties vormt de eerste aanzet tot de vorming van een darmtumor. Helaas is de farmaceutische industrie er tot nog toe niet in geslaagd om met behulp van geneesmiddelen de verstoorde activiteit van de Wnt groeifactoren te normaliseren.

Uit het werk van Clevers en collega's blijkt nu dat voor normale celdeling in de darm een tweede groeisignaal noodzakelijk is. Dit groeisignaal wordt opgewekt door de Notch-receptor. Ook darmpoliepen zijn afhankelijk van deze Notch-receptor voor hun ongecontroleerde celdeling. Toevalligerwijs blijken geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer (zogenaamde big gamma -secretase remmers), als krachtige remmers van Notch te werken. Clevers en collega's ontdekten dat toediening van een dergelijk Alzheimer-geneesmiddel aan muizen met darmpoliepen leidde tot een significante remming van de celdeling. Op grond van deze waarnemingen wordt in het Nature-artikel voorgesteld om nader te onderzoeken of deze geneesmiddelen toepasbaar zijn bij de behandeling van darmtumoren in de mens.

Hoewel de afgelopen jaren het begrip over het ontstaan van kanker in een stroomversnelling is terechtgekomen, heeft deze toegenomen kennis slechts mondjesmaat geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Met name blijkt het vaak buitengewoon moeilijk om chemische stoffen te ontwerpen die de geconstateerde defecten in een kankercel kunnen corrigeren. Doordat er wel een groot aantal big gamma
-secretase remmers voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer beschikbaar is, is dit belangrijke obstakel al genomen. De vraag of deze geneesmiddelen ook voorgeschreven kunnen worden aan mensen met darmkanker, zal daardoor veel sneller beantwoord kunnen worden.

bron:KNAW