Dinsdag 14 februari 2006 is er in het plangebied Roode Polder (naast het voormalig terrein Vermeulen) in Breskens een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dit is gebeurd tijdens voorbereidende grondwerkzaamheden die aannemingsbedrijf Bodac B.V. hier in opdracht van de gemeente uitvoert.
Een eerste onderzoek wijst uit dat het om een vijfhonderdponder van Engelse makelij gaat. Het explosief is inmiddels veilig gesteld en afgedekt zodat het geen gevaar oplevert voor de omgeving. Dit neemt echter niet weg dat het explosief gedemonteerd moet worden. De inwoners van Breskens zijn hier 16 februari door de burgemeester per brief over geïnformeerd.
bron:Gemeente Sluis