Nederlandse exporteurs verwachten voor 2006 een explosieve groei van hun
exportomzet met 11 procent ten opzichte van 2005. Ondernemers richten zich in 2006 meer op verdieping van hun bestaande afzetmarkten dan dat zij nieuwe markten aanboren. De meeste exportgroei wordt voorzien naar Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland. Uit het onderzoek Trends in Export 2006, dat is uitgevoerd door kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex, blijkt tevens dat Nederlandse ondernemers de stijging van de kostprijs van hun producten als grootste bedreiging van hun exportpositie beschouwen.

Na het pessimisme in het begin van het decennium hebben exporteurs weer vertrouwen in de toekomst. De groeiverwachting van 10 procent die exporteurs deden voor 2005 in het onderzoek Trends in Export 2005, is geheel in lijn met de groei van de totale Nederlandse export over 2005 die het CBS begin 2006 rapporteerde. Als belangrijkste redenen voor de exportgroei geven de ondernemers aan dat dit komt door verhoogde verkoopinspanningen, verbeterde economische situatie en een beter productassortiment. Voor 2006 verwacht
slechts 3 procent van de exporteurs een daling in de exportomzet.

Verenigde Staten in hernieuwde belangstelling
De belangrijkste exportbestemming binnen de Europese Unie (EU) blijft Duitsland. België is traditiegetrouw goede tweede en Groot-Brittannië en Frankrijk delen de derde en vierde plaats. Italië wordt opvallend als vijfde belangrijkste exportland genoemd. De VS hebben de eerste plek als exportbestemming buiten de EU heroverd. 38 procent van de respondenten geeft aan hiernaar te exporteren. Vorig jaar stonden de VS nog op de vierde plaats. Een mogelijke verklaring voor de herstelde positie van dit land kan zijn de gunstigere Euro/Dollar-wisselkoers.

Trend uitbesteding productie zet door
De productie, of delen daarvan, wordt steeds meer uitbesteed naar het buitenland. De respondenten verwachten dat in 2006 gemiddeld slechts 35 procent van hun totale productie in Nederland behouden wordt. Het betreft hier de totale productie van de bedrijven waarin een mogelijke productiegroei in 2006, die niet in Nederland maar daarbuiten wordt gerealiseerd, is meegenomen. De productie wordt verspreid over de wereld, alhoewel de
focus op China blijft. De gemiddelde omvang van de uitbesteding van de productie naar Duitsland en België is echter groter, dan wel even groot, als het aandeel van de productie dat uitbesteed wordt naar Polen en India.

Meer betalingsachterstanden in EU
Dit jaar zeggen exporteurs meer betalingsachterstanden te ervaren in Italië,
Frankrijk, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Opvallend is dat de markten
die traditioneel als slechte betalers bekend stonden (Zuid- en Oost-Europa) dit jaar juist een verbeterde betalingsmoraal laten zien, met als uitzondering Italië. Om het risico af te dekken dat iemand niet betaalt, gebruikt tweederde van de ondervraagden vooruitbetaling gevolgd door een Letter of Credit en een kredietverzekering. Een steeds geringer aantal exporteurs geeft aan hun debiteurenrisico helemaal niet af te dekken. Een
van de redenen hiervoor kan zijn dat veel minder exporteurs aangeven vertrouwen te hebben in hun (nieuwe) afnemers.
Positief imago Nederlandse producten
Net als in voorgaande Trends in Export onderzoeken staat het positieve imago  van de Nederlandse producten boven aan de lijst van belangrijke stimulans voor de Nederlandse export. Daarnaast wordt de kwaliteit van onze infrastructuur door exporteurs als positief ervaren. Opvallend is hoe de respondenten de opkomst van de Chinese economie beoordelen. Vorig jaar gaf ruim de helft (53 procent) aan dit als een bedreiging te zien, nu geeft 53
procent aan dit juist als een kans te beschouwen.
Voor exporteurs zijn de grootste bedreigingen voor de Nederlandse export de stijging van de kostprijs van onze producten, gevolgd door de administratieve lasten. De stijging van de loonkosten wordt dit jaar door ruim de helft van de exporteurs als een bedreiging gezien, dit is veel minder dan vorig jaar (87 procent).
Goed product als belangrijkste randvoorwaarde voor de export
Een goed product en talenkennis blijven voor veel ondernemers  (respectievelijk 92 procent en 89 procent van de respondenten) de belangrijkste randvoorwaarden voor de Nederlandse export. 81 procent van de respondenten geeft aan goed opgeleid export personeel als randvoorwaarde te beschouwen.
bron:Atradius