Theater Instituut Nederland ontsluit digitaal ontbrekende productiegegevens seizoenen 1945-1946 tot en met 1982-1983. Vanaf vandaag zijn gegevens van meer dan 50.000 premià¨revoorstellingen tussen 1940 en 2005 op het gebied van theater en dans in Nederland te vinden op de website van Theater Instituut Nederland (TIN): www.tin.nl.

Als kennis- en informatiecentrum van de Nederlandse professionele dans- en theatersector verzamelt het TIN onder andere van elk seizoen de premià¨regegevens van dans- en theatervoorstellingen in Nederland. De gegevens vraagt het TIN aan gezelschappen en festivals, of worden gehaald uit programmaboekjes en diverse theateragenda's. Eerder waren al de seizoenen 1983-1984 tot en met het afgelopen theaterseizoen ingevoerd (ruim 37.500 premià¨res) en recent is de periode 1940-1945 beschreven (ruim 1.000 premià¨res). De seizoenen 1945-1946 t/m 1982-1983 waren nog niet ingevoerd in de digitale databank en catalogus. Dankzij een extra doelsubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het TIN nu deze gegevens van circa 12.000 premià¨revoorstellingen kunnen invoeren. Het totaal aantal premià¨res in Nederland vanaf 1940 bedraagt meer dan 50.000. Als alle jaren achter elkaar worden gezet is een explosieve groei te zien van het aantal voorstellingen.

Bij het invoeren de gegevens over de periode 1945 tot en met 1983 is gebruik gemaakt van het Piet Hein Honig bestand -Piet Hein Honig is auteur, documentalist en researcher en bekend van zijn boek Acteurs- en kleinkunstenaars Lexicon; 3200 namen uit 100 jaar Nederlands toneel-, gegevens uit de eigen TIN-collectie, programmaboekjes en recensies.

Het TIN wil graag zo veel mogelijk van zijn documentatie en collectie over het Nederlands theater en dans digitaliseren en via zijn website toegankelijk maken voor in theater geïnteresseerd publiek, scholieren, mediaredacties en professionals in de theater- en danssector. Het TIN is hierbij afhankelijk van subsidiegelden en het verkrijgen van publicatierechten voor internet. De originele, fysieke archieven en collecties programmaboekjes, affiches, foto's, video's, bladmuziek, brieven, kostuums, prenten, tekeningen, etc beheert het TIN in zijn mediatheek en Theatermuseum.

bron:TIN