Na de matige jaren 2002 en 2003 herstelde de economie zich in 2004 met een groei van 1,7 procent. In 2002 en 2003 was het de overheid die het meeste bijdroeg aan de groei, in 2004 leverde de export de grootste bijdrage. De economie groeide in 2004 met 1,7 procent; 1,2 procent van deze groei kwam van de export. Daarmee is de export in 2004 de motor geweest van de economische groei. Vooral de werderuitvoer is toegenomen. Maar ook de export van aardgas is sterk gestegen.

 

Nulgroei consumptie van huishoudens
Huishoudens hebben in 2004 0,2 procent bijgedragen aan de groei. Er zijn twee ontwikkelingen. Consumenten hebben meer in Nederland geproduceerde goederen en diensten gekocht. Daar staat tegenover dat zij minder hebben besteed aan vakanties in het buitenland en aan duurzame goederen uit het buitenland, zoals personenauto's.

Overheidsconsumptie groeit niet
Voor het eerst sinds 1996 is in 2004 het volume van de overheidsconsumptie niet toegenomen. De uitgaven voor algemeen bestuur daalden, de uitgaven aan onderwijs bleven op hetzelfde niveau en de zorguitgaven stegen. Al met al is in 2004 ook de bijdrage van de overheidsconsumptie aan de economische groei nihil.

Investeringen nemen toe
In 2002 en 2003 daalden de investeringen. Het herstel in 2004 is vooral toe te schrijven aan de aantrekkende investeringen in woningen, vervoermiddelen en computers. Ook de investeringen in software zijn toegenomen. Dit alles resulteerde in een groeibijdrage van 0,3 procent.

bron:CPB