Onder de titel 'Een greep uit de archieven van het Leidsche Studenten Corps en Sociëteit Minerva' wordt van 22 juni tot en met 22 augustus in de vitrines bij de entree van het Regionaal Archief Leiden een kleine expositie gehouden.

Aanleiding is het verschijnen op 22 juni van de Inventaris van de archieven van het Leidsche Studenten Corps (LSC) en de Sociëteit Minerva, 1799-1972. Deze archiefinventaris is samengesteld in opdracht van de Stichting Archief Leids Studentenleven door archiviste drs. Martine Wansbeek-Zijbrands, werkzaam bij het Regionaal Archief Leiden. Met behulp van de nieuwe archiefinventaris kunnen onderzoekers voortaan alles te weten komen over het ondoordringbare bolwerk dat Sociëteit Minerva van oudsher was.

In deze expositie wordt vast een tipje van de sluier opgelicht. Zo zijn 'Wetten en reglementen' te zien, notulen van de corpsvergaderingen uit de 19e eeuw, stukken van de ontgroensenaten, een register met handtekeningen van corpsleden, maar ook een 'Crediteurenboek' van wijnen en likeuren, een 'Klachtenboek' ten behoeve van de Leeszaal en een 'Bedankboek' met opzeggingen voor het lidmaatschap. Studentenalmanakken en foto's over het Leids Studentenleven omlijsten het geheel.

bron:Gemeente Leiden