Vertegenwoordigers van verschillende organisaties gaan samenwerken in de ´Taskforce Zorg voor Beter' om verbeteringen in de langdurige zorg te bereiken.

 

Staatssecretaris Ross heeft deze werkgroep vandaag aangesteld. Hierin zijn het ministerie van VWS, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties, zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, vertegenwoordigd. Ross wil dat de samenhang tussen de al bestaande activiteiten worden bewaakt en dat zoveel mogelijk zorgaanbieders deelnemen aan de verbetertrajecten.

De Taskforce zal voor 1 september 2007 een eindrapportage afleveren.

bron:VWS