Het programma Marktgericht innoveren van de provincie Overijssel en Syntens is de afgelopen vier jaar succesvol gebleken.

 

Met het project kregen bedrijven gericht advies om binnen hun bedrijf te innoveren. Bijna vierhonderd bedrijven hebben gewerkt aan en geïnvesteerd in innovatietrajecten. De werkgelegenheidsgroei voor deze bedrijven is met 2,1 procent aanmerkelijk beter dan voor de Overijsselse bedrijven die dat niet deden (0,7 procent).

Een ander effect is dat innovatie bij deze bedrijven een wezenlijk onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering. Het stimuleren van innovatie is direct gerelateerd aan werkgelegenheid. "Werken aan het innovatieve vermogen en daarmee de concurrentiekracht is en blijft voor het MKB de enige kans om te overleven", aldus gedeputeerde Carry Abbenhues.

De bedrijven die wilden deelnemen aan het project werden bezocht door een adviseur van Syntens die de bedrijven ondersteunde en eventueel externe deskundigen inschakelde. Van elk bedrijf werd een scan gemaakt dat een grondige analyse opleverde. Hierdoor werd maatwerk geleverd en waren de innovaties succesvol. Hoewel het programma marktgerichte innovatie op elk vlak mogelijk is (techniek, ict) werd het het meest toegepast op marketing. Hier werden de bedrijven gedwongen na te denken over hun bedrijf, de producten en welke toekomst deze producten hebben.

bron:Provincie Overijssel