Zorgverzekeraar CZ heeft ruim 35.000 euro extra geld gegeven aan huisartsen die kwalitatief beter voorschrijven. Ruim een jaar geleden kwam CZ met het initiatief om huisartsen extra te belonen als ze beter voorschrijven.

Kern van die beloning vormen de afspraken die huisartsen en apothekers zelf maken over optimalisering van het voorschrijven van medicijnen. Huisartsen en apothekers komen daarvoor bij elkaar voor het zogenoemde Farmaco Therapie Overleg (FTO). De afspraken worden per FTO-groep gemaakt. In het eerste jaar (tot en met eind 2004) zijn met 8 groepen (in totaal zo'n 80 huisartsen en apothekers) afspraken gemaakt en geëvalueerd. Voor alle deelnemende huisartsen geldt dat zij beter voorschrijven. De afspraken hebben betrekking op bijvoorbeeld corrigeren van over- of onderprescriptie en het maken van rationele en wetenschappelijk verantwoorde keuzes van de voor te schrijven medicijnen. Zo is bijvoorbeeld met een aantal groepen afgesproken meer diabetespatiënten een cholesterolverlager te laten slikken. CZ wil nadrukkelijk niet op de stoel van de artsen en apothekers gaan zitten. Zij blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze van de behandeling. Als voorwaarde voor de extra beloning stelt CZ dat de gebruikte keuzemethoden rationeel en wetenschappelijk verantwoord moeten zijn. Bovendien moeten ze transparant en toetsbaar zijn.

Inmiddels doen er al 15 FTO-groepen mee, dat zijn zo'n 120 huisartsen en apothekers.

bron:CZ