In 2006 en 2007 investeert het kabinet in totaal 46 miljoen euro in sportaccommodaties bij scholen.Met het geld kunnen gemeenten de gebouwen geschikt maken voor multifunctioneel gebruik (onderwijs, opvang en sport).
Hierdoor kunnen ook allerlei activiteiten voor jongeren en wijkbewoners meer in samenhang worden aangeboden.
De ministerraad heeft dit besloten, op voorstel van minister Van der Hoeven (OCW) en staatssecretaris Ross (VWS). Het gaat om een eenmalige investering van het kabinet. Het ministerie van OCW draagt 36 miljoen euro bij en het ministerie van VWS 10 miljoen euro.
bron: VWS