Demissionair minister Van der Hoeven (OCW) investeert 29 miljoen euro om pasafgestudeerden aan de pabo te behouden voor het onderwijs. Zij vinden daar nu niet altijd werk, terwijl over enkele jaren het tekort aan leraren oploopt. Minister Van der Hoeven heeft daarvoor een convenant ondertekend met scholen uit twaalf regio's. Dat zijn de regio's met de grootste werkloosheid onder pasafgestudeerden aan de pabo. De scholen krijgen elk maximaal 2,4 miljoen euro.

Basisscholen kunnen met dit geld pasafgestudeerde leraren boventallig aanstellen. Daarnaast kunnen leraren die in het basisonderwijs werken als zij-instromer naar het voortgezet onderwijs gaan. Binnen twee jaar kunnen zij dan een volledige bevoegdheid krijgen. Uit onderzoek blijkt dat het tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs na 2007 oploopt. Voor het basisonderwijs is dat na 2010.

Bron: OCW