Van de 200 miljoen euro die minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereserveerd voor knelpunten in de kinderopvang gaat 165 miljoen naar de ouders. Om de overblijf tussen de middag op de basisschool te verbeteren en te professionaliseren, trekt de minister jaarlijks 30 miljoen euro uit. Voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang, versterking en verscherping van het toezicht legt hij 5 miljoen opzij. De Geus heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Van de 165 miljoen voor de ouders wordt 130 miljoen gebruikt om de tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten voor de midden- en hogere inkomens te verhogen. Het voordeel voor de meest voorkomende huishoudtypes ligt in 2005 tussen de 150 en 1800 euro. Zo dalen bijvoorbeeld de kosten voor tweeverdieners die samen twee keer modaal verdienen en twee dagen dagopvang hebben voor twee kinderen volgend jaar met ruim 1200 euro. Tweeverdieners met evenveel opvang maar met samen anderhalf keer modaal betalen 800 euro minder. Voor tweeverdieners met samen modaal gaan de kosten volgend jaar met 260 euro omlaag.

Het resterende bedrag van 35 miljoen euro wordt in 2006 gereserveerd voor de verdere ontwikkeling van de voor- en naschoolse opvang. Hierdoor kunnen meer ouders hun kinderen gebruik laten maken van deze opvang. Vanaf 2007 is hiervoor jaarlijks 27 miljoen extra beschikbaar.

Ook werkt minister De Geus aan een plan om iedere ouder die zijn baan verliest vanaf 2007 nog gedurende 6 maanden recht te geven op de tegemoetkoming van het rijk in de kosten voor kinderopvang. Tijdens die periode bestaat dan ook recht op een tegemoetkoming bij een ontbrekende werkgeversbijdrage. Tot nu toe ontvangt iemand die in de WW komt tot het einde van het jaar waarin hij werkloos is geworden tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Dat is nadelig voor mensen die aan het einde van het jaar werkloos worden. De Geus trekt hiervoor vanaf 2007 per jaar 8 miljoen euro uit.

bron:SZW