Het kabinet trekt volgend jaar 75 miljoen euro extra uit voor stageplaatsen en scholing. Daarvan gaat 35 miljoen euro naar stageplaatsen voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Aan scholing van werknemers besteedt het kabinet 40 miljoen. Voor het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) stelt het kabinet indien nodig volgend jaar 60 miljoen euro beschikbaar. Dit blijkt uit de brief die minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gestuurd aan de Tweede Kamer over de afspraken met de sociale partners tijdens de Werktop.

Doel van de afspraken is om de kansen van mensen op werk te verbeteren. Leerlingen in het beroepsonderwijs moeten tijdens hun opleiding stage kunnen lopen om praktijkervaring op te doen. Van de 35 miljoen euro gaat 20 miljoen euro naar het middelbaar beroepsonderwijs om 20.000 stages te regelen en begeleiden van moeilijk plaatsbare leerlingen. Met de resterende 15 miljoen kan het MBO stageplaatsen scheppen buiten bedrijven maar wel onder begeleiding van bedrijven. De zogenoemde simulatie stageplaatsen zijn voor leerlingen die geen normale stageplaats kunnen krijgen.

WAO'ers die na de herbeoordeling een lagere of geen uitkering krijgen en geen baan vinden, hebben recht op een reïntegratietraject om aan het werk te komen. De werkgevers- en werknemersorganisaties gaan ondernemingen wijzen op de mogelijkheid van proefplaatsingen. WAO'ers kunnen dan met behoud van uitkering drie maanden op proef werken
 
bron:SZW