Staatssecretaris Ross trekt de komende jaren 2,5 miljoen euro extra uit voor de begeleiding van terminale patiënten. Ze heeft dat aangekondigd in de Tweede Kamer.

De laatste jaren zijn er vele instellingen voor palliatieve zorg bijgekomen, waar intensieve hulp en begeleiding geboden aan patiënten in hun laatste levensfase. Een patiënt die langer dan drie maanden in een hospice verblijft, moet momenteel opnieuw toestemming aanvragen. Ross wil dat patiënten die zijn toegelaten, zo lang als nodig is in een hospice kunnen verblijven.

De extra subsidie wordt tot en met 2009 verstrekt.

bron:VWS