Op vrijdag 13 januari a.s. vindt er van 12.00 tot 13.00 uur een extra statenvergadering plaats in de Statenzaal van de provinciale staten van de provincie Limburg.

De fractie van de Socialistische Partij zal dan aan Commissaris van de Koninging Leon Frissen vragen stellen over zijn besluit tot bekrachtiging van de noodverordening, die burgemeester Zuidgeest van de gemeente Onderbanken heeft vastgesteld om wanordelijkheden te voorkomen bij de bomenkap in de Schinveldse bossen.
bron:Provincie Limburg