De vitale infrastructuur is in Nederland 'redelijk goed beschermd' tegen storingen, rampen en aanslagen. De bescherming tegen criminaliteit en terrorisme moet wel verbeteren. Daarvoor trekt het kabinet in 2005 30 miljoen euro uit.

Dat blijkt uit de eerste integrale analyse van alle vitale sectoren. Minister Remkes (BZK) heeft deze naar de Tweede Kamer gestuurd.

De analyse heeft in verschillende sectoren al geleid tot aanvullende maatregelen of plannen daarvoor. Daarnaast neemt het kabinet de komende jaren extra maatregelen, zoals:

de vitale infrastructuur intensiever beschermen tegen verstoringen door mensen in de vorm van criminaliteit en terrorisme;
per gebied kwetsbaarheidsanalyses opstellen en maatregelen nemen;
mogelijk meer sectoren aansluiten op het alerteringssysteem terrorismebestrijding;
middelen voor noodcommunicatie zoals het Nationale Noodnet verbeteren;
een Strategisch overleg vitale infrastructuur oprichten met vertegenwoordigers van overheden en het bedrijfsleven.
Het eenmalige budget van 30 miljoen euro voor 2005 komt uit het Fonds Economische structuurversterking (FES).

Vitale infrastructuur
Bij de vitale infrastructuur gaat het om processen, producten en diensten die cruciaal zijn voor de Nederlandse samenleving. Het gaat onder meer om elektriciteit- en watervoorziening, de telecommunicatie, voedselvoorziening, de financiële infrastructuur, de rechtsorde, het openbaar bestuur en de transportinfrastructuur. Uitval of storing van een vitaal product leiden tot een domino-effect met aanzienlijke gevolgen.

Het overgrote deel van de vitale infrastructuur is van bedrijven. De overheid heeft hiervoor in de wet regels vastgelegd wat bedrijven moeten doen om de continuïteit te verzekeren. Overheden nemen zelf beschermende maatregelend voor de onderdelen die zij beheren.

Omdat veel vitale infrastructuur niet ophoudt bij de landsgrenzen, is ook een internationale aanpak nodig. De Europese Commissie zet daarom een Europees programma op voor de bescherming van vitale infrastructuur

bron:BZK