Het kabinet zet drie miljoen euro extra in om vrouwelijke genitale verminking tegen te gaan. Daarnaast gaat de verjaringstermijn van het delict pas in als het slachtoffer achttien wordt en komt er een landelijke meldcode.

Het kabinet heeft dit besloten op voorstel van minister Hoogervorst (VWS). De drie miljoen euro voor de bestrijding van meisjesbesnijdenis gaat vooral naar de regio's waar relatief veel mensen wonen uit risicolanden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De betrokken GGD'en maken voor deze steden een plan van aanpak. Het project loopt van 2005 tot en met 2008. Ook basisscholen en lokale zelfzorgorganisaties nemen deel aan het project.

Doelen
Vanuit Pharos, het landelijke kenniscentrum voor Vluchtelingen en Gezondheid, worden gerichte preventieve acties ondernomen voor de risicogroepen. Andere doelen van het project zijn een grotere inzet van de jeugdgezondheidszorg, tijdige signalering en actieve voorlichting. Ook komt er een landelijke meldcode meisjesbesnijdenis voor medische beroepsgroepen.

Verjaringstermijn
De verjaringstermijn voor besnijdenis is acht jaar, of tien jaar en drie maanden als ouders worden aangeklaagd. Het kabinet heeft besloten om deze termijn pas in te laten gaan als het slachtoffer 18 jaar wordt.

Volgens een advies van de Commissie bestrijding vrouwelijke genitale verminking krijgt het slachtoffer hierdoor de tijd om als volwassene een oordeel te vormen over de besnijdenis en de consequenties van een aangifte. Dit verhoogt de kans op aangifte.

bron: RVD