Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Voedsel en aren Autoriteit (VWA) verzocht extra maatregelen te treffen ter voorkoming van varkenspest. Aanleiding hiervoor is de constatering van varkenspest op boerderijen in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. De VWA zal alle varkens die worden geïmporteerd uit Noord-Rijnland-Westfalen controleren op de plaats van bestemming (100%-bestemmingscontrole). Ook voert de VWA een klinisch onderzoek uit op alle bedrijven die de afgelopen zes weken varkens hebben ontvangen uit Noord-Rijnland-Westfalen.

Met ingang van woensdag 8 maart 2006 geldt ook de al eerder aangekondigde verplichting voor transporteurs van varkens om vrachtwagens extra te laten reinigen en ontsmetten. Die maatregel komt bovenop de verplichte reiniging en ontsmetting bij vervoer van varkens op grond van Europese regelgeving. De invoer van varkens uit de directe omgeving van de getroffen boerderijen in Duitsland is niet mogelijk als gevolg van maatregelen die de Duitse autoriteiten hebben genomen.
Het ministerie van LNV houdt de situatie nauwlettend in de gaten en onderhoudt nauw contact met de Duitse veterinaire autoriteiten. Zonodig zullen aanvullende maatregelen worden afgekondigd.
bron:LNV