Tussen half september en eind december halen de agrariërs van Flevoland hun oogst binnen. De landbouwbedrijven vervoeren dan met name suikerbieten, aardappels en uien over de polderwegen. De politie vraagt alle verkeersdeelnemers om extra op te letten. Op haar beurt maakte de politie met onder meer de suikermaatschappijen afspraken over veilig vervoer en houdt zij toezicht rond dit vervoer.

Pas op: modder

De oogst moet in deze tijd van het land naar het erf vervoerd worden, meestal over de provinciale wegen en de binnenwegen. In de natte tijd levert dat vaak gladde wegen op door de modder. De politie ziet erop toe dat de agrariër het wekdek zo snel mogelijk schoonmaakt, maar toch blijft de kans dat het wegdek een poosje bedekt is met modder. In extreme gevallen maakt de politie direct proces-verbaal op.

Verder komt in de oogsttijd veel langzaam verkeer op de weg, ook in het donker. Alhoewel het niet in alle gevallen verplicht is, adviseert de politie de landbouwers toch als het enigszins mogelijk is het oranje zwaailicht te voeren. Het "laat je zien" is, zeker op de donkere polderwegen, van groot belang.

Suikerbieten

Tussen half september en eind december vervoeren suikermaatschappijen rond de 45.000 vrachten suikerbieten van Flevoland naar onder meer Groningen. De bietenwagens rijden dag en nacht. Om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken, maakte de politie, net zoals andere jaren, afspraken met de suikermaatschappijen. Deze afspraken gaan vooral over de uitrusting van de bietenwagens.

Lichten

De bietenwagens moeten naast de normale verlichting uitgerust zijn met zwaailichten en zijverlichting. Daarnaast moeten de reflectoren goed werken en schoon zijn. Op deze manier zijn de wagens, wanneer ze stilstaan op de weg of achteruit van een erf manoeuvreren, goed zichtbaar voor het overige verkeer. Tijdens het manoeuvreren op de weg dienen de stadslichten te worden gevoerd, zodat de extra verlichting beter zichtbaar is. Ook onder opleggers en aanhangers moeten zoveel mogelijk zwaailichten aangebracht worden. Op deze manier is een bietenwagen goed zichtbaar voor andere verkeersdeelnemers.

Veilig manoeuvreren

Bij de erven waar de bietenwagens inladen, staan weer de bekende gele borden met daarop de tekst  'bieten laden'. Ook staan daar gele waarschuwingslampen. De borden en lampen mogen niet te dichtbij het erf staan. Verder vraagt de politie de chauffeurs om niet op de rijbaan te parkeren, om ook de snelheidsbepalingen in acht te nemen en om geen sluiproutes te nemen. In het verleden zijn er aanrijdingen geweest bij het keren ter hoogte van erven. De politie raadt dan ook aan om niet te keren op doorgaande wegen, maar bijvoorbeeld gebruik te maken van een rotonde.

Opletten

Niet alleen bieten maar ook aardappels en uien gaan komende maanden met landbouwvoertuigen en vrachtwagens over de Flevolandse wegen. Rondom dit vervoer is het minder goed mogelijk algemene afspraken te maken en worden dus minder voorzorgsmaatregelen getroffen. In een landbouwgebied als de Noordoostpolder, maar ook elders in de provincie Flevoland, verzoekt de politie weggebruikers extra alert te zijn op langzaam rijdend vrachtwagens en de afgevallen modder die kan zorgen voor een glad wegdek. De politie houdt op haar beurt toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken en op de algemene verkeersveiligheid.
 
 
bron:Politie Flevoland