De Europese Commissie heeft vandaag besloten de import te verbieden van onbehandelde veren (en delen daarvan) uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Iran, Irak en Syrië.
Dit naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in Turkije, waar de eerdergenoemde
landen aan grenzen. Het was al verboden om pluimvee en ander gevogelte of veren in te
voeren uit landen waar de vogelgriep is aangetroffen.

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag besloten de douane te vragen passagiers uit Turkije extra te controleren op naleving van het al bestaande importverbod van vogels en vogelproducten. In Europees verband zal Nederland pleiten voor strengere controles van verkeer uit Turkije aan de buitengrenzen van de Europese Unie (EU)
Reizigers naar Turkije, Roemenië, Indonesië, Thailand en andere (Aziatische) landen waar vogelgriep heerst of vermoed wordt, krijgen adviezen om de verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk tegen te gaan. Geadviseerd wordt onder meer om direct contact met levende watervogels en pluimvee zoveel mogelijk te mijden. Ook is het verboden dierlijke producten (als eieren, veren, vlees en jachttrofeeën, maar ook kaas, melk en huiden) mee terug te nemen.Bovendien moeten alle transportmiddelen waarmee pluimvee of broedeieren worden vervoerd
naar landen buiten de EU of naar landen waar vogelgriep is vastgesteld, bij terugkomst in Nederland gereinigd en ontsmet worden op ontsmettingsplaatsen.
In Nederland geldt een aantal extra maatregelen om te voorkomen dat pluimvee besmet raakt met vogelgriep. Alle commercieel gehouden pluimvee mag alleen binnen eten en drinken. Ook mag het pluimvee alleen water drinken dat niet afkomstig is van oppervlaktewater. Houders van hobbypluimvee wordt geadviseerd hetzelfde te doen.
bron:LNV