De Belastingdienst krijgt er dit jaar 30 miljoen euro bij voor de intensivering van het toezicht en de complexiteitsreductie van de automatisering. Het extra budget, voorzien in de Voorjaarsnota, loopt op tot € 95 miljoen euro in 2007 en 120 miljoen euro in 2008. Dit staat in een brief van staatssecretaris Wijn van Financiën aan de Tweede Kamer. “Met het oog op de toekomst moeten we nu extra investeren in ICT en personeel”, aldus de staatssecretaris.

De versterking van het toezicht wordt gerealiseerd door een uitbreiding van enige honderden arbeidsplaatsen in zowel 2007 als in 2008. Intensivering van toezicht is noodzakelijk om de contoledichtheid te laten toenemen en daarmee ook de pakkans zoals die wordt ervaren door belastingplichtigen. De extra capaciteit komt bovenop het opheffen van de vacaturestop die al in april van dit jaar werd aangekondigd. Met deze maatregelen wordt in de toekomst een bovenmatige uitstroom, veroorzaakt door de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, tijdig opgevangen.  Het extra geld zal verder ingezet worden voor een complexiteitsreductie in de automatisering. Complexiteitsreductie speelt in alle grote organisaties, die al vroeg zijn begonnen met het automatiseren van de processen. Als gevolg daarvan kost het veel tijd bestaande systemen aan te passen aan de eisen van een ‘elektronische’ Belastingdienst.

bron:MinFin