De politie in Westfriesland gaat de komende weken extra toezicht houden in recreatiegebieden. Aandachtspunten zijn overlast en vernielingen. De extra toezichtperiode loopt van vrijdag 11 augustus tot en met zondag 27 augustus.

Al eerder laste de politie een extra toezichtsperiode in om de overlast in de recreatiegebieden tegen te gaan. Deze periode liep van 13 tot en met 23 juli. Dit leverde een aantal bekeuringen op wegens het maken van kampvuren en het parkeren op groenstroken. In deze tijd werden door de eigenaren van recreatiegebieden extra maatregelen genomen waardoor het op sommige plaatsen fysiek onmogelijk werd om met een auto in een recreatiegebied te komen. Het toezicht richt zich met name op: luide muziek, kampvuren, achterlaten van afval (met name kapotte flesjes) en het rijden of parkeren op groenstroken.

bron:Politie Noord Holland Noord