Minister Brinkhorst van Economische Zaken schrijft een extra Kenniswijk-subsidieronde uit voor de grote-dienstenregeling. Dit is een subsidie die gericht is op de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod van innovatieve elektronische diensten van de toekomst voor consumenten in Nederland. De subsidies zijn voor projecten binnen en buiten het Kenniswijk-gebied beschikbaar. Aanvragen kunnen worden van 1 augustus 2005 tot en met 27 september 2005 bij SenterNovem worden ingediend. De minister heeft voor deze subsidieronde 1,5 miljoen euro gereserveerd. Voor de zogenoemde kleine-dienstenregeling verdubbelt de minister het subsidiebudget naar E 700.000 voor 2005.

De minister besloot tot de nieuwe tender vanwege het grote aantal subsidieverzoeken bij vorige tenders. Met de extra subsidieronde krijgen de potentieel kansrijke projectvoorstellen uit de vorige tenderronde en nieuwe projectvoorstellen nog een laatste kans om van de Kenniswijk-subsidie gebruik te maken. Het project Kenniswijk loopt eind 2005 ten einde. De minister hecht groot belang aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. De breedbandinfrastructuur is in Nederland redelijk goed ontwikkeld. Het gebruik van diensten loopt echter internationaal gezien achter.

Voor de vorige tenderronde zijn 56 projectvoorstellen ingediend. De beste 9 projecten hebben subsidie gekregen. In Kenniswijk zijn sinds 2002 ruim 100 diensten met behulp van de Kenniswijk-subsidie in ontwikkeling. Ruim de helft van deze diensten is operationeel. De andere helft zit nog in het ontwikkelingstraject. Een groot aantal van de gerealiseerde projecten is zo succesvol dat ze nu ook nationaal worden toegepast, zoals Lin-Lin, Villa Neuzenroode van de CliniClowns en de PSV Webcamdienst.

Kenniswijk is een initiatief van de rijksoverheid voor de periode 2001-2005. Het betreft een experimenteeromgeving in de regio Eindhoven waarin publieke en private partijen in onderlinge samenwerking vormgeven aan nieuwe communicatie-infrastructuur, nieuwe ICT diensten en producten gericht op de consument. Kenniswijk heeft sinds 2004 een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Er is nu een grootschalige experimenteeromgeving voor breedband gerealiseerd. De ervaringen opgedaan in Kenniswijk moeten nu nationaal worden opgeschaald naar andere breedband ontwikkelgebieden. Hiervoor wordt een reeks van activiteiten opgestart onder de noemer Connecting the Dotszoals al aangekondigd in de breedbandnota.

bron:EZ