Jongeren tot 23 jaar met een Wajong-uitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), krijgen voortaan een tegemoetkoming boven op hun uitkering. Met dat geld worden de inkomensgevolgen die ontstaan door de invoering van het nieuwe zorgstelsel, voor deze groep gecompenseerd. De zorgtoeslag alleen bleek voor hen namelijk niet genoeg om de koopkrachteffecten in voldoende mate op te vangen.

Met dit besluit geeft het kabinet uitvoering aan een motie van Tweede Kamerlid Omtzigt. In de motie wordt gevraagd om de koopkrachtgevolgen van het nieuwe zorgstelsel blijvend te compenseren voor jongeren met een Wajong-uitkering.

Iedere alleenstaande met een bruto inkomen lager dan 25.000 euro kan de zorgtoeslag aanvragen om de koopkrachtgevolgen van het nieuwe zorgstelsel op te vangen. Iemand met het minimumloon heeft recht op de maximale zorgtoeslag. De uitkering van een Wajonger onder de 23 jaar is afgeleid van het minimumjeugdloon en is dus lager. Hierdoor dreigde voor deze groep een negatief koopkrachteffect.

bron:SZW