De Nationale Ombudsman beveelt de Douane aan te stoppen met het schouwen van de holten van het onderlichaam, omdat er onvoldoende waarborgen in de Douanewet zouden zijn opgenomen.

Vanaf 1 mei 2005 heeft de Douane interne instructies gegeven waarin extra waarborgen zijn ingesteld met betrekking tot het uitvoeren van lijfsvisitaties, in het bijzonder het schouwen in het kader van de 100% controles op Schiphol. Dit betekent niet dat de 100% controles, waarbij iedere passagier bij binnenkomst wordt gecontroleerd, wordt stopgezet. De aanbeveling van de Nationale Ombudsman heeft alleen betrekking op de sporadische gevalllen waarin de Douane het schouwen van het onderlichtaam verricht.

Door het instellen van de extra waarborgen is het schouwen enkel en alleen mogelijk in het bijzijn van een verpleegkundige. Er moeten zeer ernstige aanwijzingen bestaan dat de reiziger drugs in de holten van zijn of haar onderlichaam het land in smokkelt.
Momenteel ligt er een wetsvoorstel ter advisering bij de Raad van State. In dit wetsvoorstel worden de bevoegdheden van de Douane opnieuw geformuleerd en omschreven. Tevens zijn hierin extra waarborgen bij lijfsvisitatie opgenomen.
Tot het moment dat dit wetsvoorstel van kracht wordt, zal het schouwen van de holten van het onderlichaam met onmiddellijke ingang worden stopgezet. Lijfsvisitatie, waaronder ook kledingvisitatie valt, blijft een controlemiddel van de Douane om de smokkel van drugs tegen te gaan.
bron:MinFin