De Kamers van Koophandel moeten de komende jaren efficiënter en effectiever gaan
werken. Door meer taken landelijk uit te voeren kan het aantal regionale Kamers
substantieel worden teruggebracht en kan de omvang van de besturen worden gehalveerd. Dat schrijft staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De verplichte heffingen en de tarieven waarmee ondernemers de activiteiten van de Kamers financieren, mogen niet omhoog en het moet duidelijker zijn waarvà³à³r zij betalen.

Kamers van Koophandel zijn publiekrechtelijke instellingen die worden bestuurd door vertegenwoordigers van ondernemers- en werknemersorganisaties. Het Ministerie van Economische Zaken werkt samen met de Kamers onder meer bij de voorlichting aan ondernemers en houdt tegelijkertijd ook toezicht op de Kamers. De Kamers van Koophandel vormen een belangrijke schakel tussen de ondernemer en de overheid. Van Gennip beschouwt hen dan ook als een belangrijke partner bij de uitvoering van het ondernemerschapsbeleid. Uit een evaluatie van de werkwijze van de Kamers eerder dit jaar bleek dat de Kamers hun werkwijze verder kunnen professionaliseren. Ook de verhouding met het ministerie kan duidelijker. Het beheer en de financiering van een aantal taken, zoals de registratie van bedrijven (nu het Handelsregister, in de toekomst het Basisregister voor Ondernemingen en Instelligen) en de aanpak van voorlichting zullen voortaan landelijk worden uitgevoerd. Dat verkleint de verschillen tussen de Kamers en maakt de financiering doorzichtiger. Het stimuleren van de regionale economie blijft een taak van de regionale Kamers. Maar er worden in de toekomst wel centrale afspraken gemaakt bijvoorbeeld over de themas waar de Kamers zich mee bezig zullen houden. Voor de taken die de Kamers uitvoeren worden beoordelingscriteria en prestatie-indicatoren ontwikkeld. EZ zal jaarlijks de voortgang van de professionalisering met de Kamers bespreken.

Overigens blijft het grootste deel van de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Kamers liggen bij ondernemers, via hun rol in de besturen van de Kamers, benadrukt Van Gennip in de brief. Het ministerie zal verder op zeer korte termijn met de Vereniging van Kamers van Koophandel overleggen over uniforme regels voor de hoogte van salarissen en een gedragscode integriteit die door alle Kamers per 1 januari 2006 moeten worden ingevoerd.

bron:EZ