De in 2004 afgewikkelde faillissementen hebben bijna 1,9 miljard euro aan onbetaalde schuld achter gelaten. In 2004 zijn, als gevolg van meer faillissementen door de verslechterende economische omstandigheden sinds het begin van deze eeuw, 50 procent meer faillissementen beëindigd dan in 2002. Het bedrag aan onbetaalde schulden van deze faillissementen was zelfs bijna tweederde hoger dan in 2002.

Schulden naar rechtsvorm
Met een totale onbetaalde schuld van 1,6 miljard euro namen vennootschappen 85 procent van de totale schuld voor hun rekening. Per beëindigd faillissement was dit gemiddeld bijna een half miljoen euro. Bij eenmanszaken bedroeg de onbetaalde schuld 133 miljoen euro; per faillissement gemiddeld 160 duizend euro. Bij particulieren bedroeg de onbetaalde schuld 143 miljoen euro; per faillissement gemiddeld 81 duizend euro.

Mismanagement vaak oorzaak
In 2004 zijn bijna 6 duizend faillissementen beëindigd, waarvan ruim driekwart als gevolg van opheffing wegens gebrek aan baten. Bij drie op de tien beëindigde faillissementen van vennootschappen en overige rechtspersonen was sprake van mismanagement. Een zelfde aandeel vond zijn oorzaak in economische redenen. Verder was bijna à©à©n op de negen afgewikkelde faillissementen een gevolg van het faillissement van de holding of moeder- of nevenbedrijven.

Bij de eenmanszaken was bijna à©à©n op de drie gevallen een gevolg van mismanagement. Ruim à©à©n van de acht eenmanszaken is om economische redenen failliet gegaan. Naast bedrijfsoorzaken komt het bij deze bedrijven ook voor dat, als privà©-persoon, het uitgavenpatroon niet tijdig aangepast wordt aan de gewijzigde inkomenssituatie.

Faillissement op eigen verzoek
Bijna 40 procent van de beëindigde faillissementen is door schuldeisers aanhangig gemaakt. Een op de drie beëindigde faillissementen gebeurde op eigen verzoek. Bij de vennootschappen was dit in meer dan de helft van de beëindigingen het geval. Bij de eenmanszaken en particulieren lag dit aandeel aanmerkelijk lager.
Ruim 1 200 faillissementen van particulieren waren een gevolg van een mislukte schuldsanering.

Opzettelijke benadeling van schuldeisers
Van het totaal aantal beëindigde faillissementen in 2004 betrof een achtste deel zaken waarbij sprake was van opzettelijke benadeling van schuldeisers. Het ging hierbij om ruim 400 miljoen euro: 20 procent van het totale bedrag aan onbetaalde schulden.
Bij de beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen was in 17 procent van de gevallen sprake van opzettelijke benadeling; van deze zaken was de helft een zekere strafbare benadeling.

bron:CBS