AgResearch, de grootste onderzoeksinstelling van de Nieuw-Zeelandse overheid, wil lactoferrine gaan produceren. Daartoe is een overeenkomst gesloten met het Leidse biotechbedrijf Pharming.

Lactoferrine is een natuurlijk antibioticum, dat onder meer voorkomt in moedermelk. Pharming probeert al heel lang koeien genetisch te modificeren, zodat ze ´recombinant menselijk lactoferrine' (rhLF) gaan produceren. De roemruchte stier Herman (1990-2004) was indertijd het eerste experiment in deze richting.

In Nederland is het onderzoek een paar jaar geleden stopgezet. Pharming zat toen diep in de problemen en besloot zich te concentreren op de zogeheten C1-inhibitor, die meer kans van slagen leek te hebben. Inmiddels gaan de zaken beter en is het opportuun om de lactoferrine weeruit de ijskast te halen.

De overeenkomst met de Nieuw-Zeelanders komt er op neer dat AgResearch de productie op zich neemt, en daartoe een licentie krijgt op de technologie van Pharming. Omgekeerd mag Pharming als eerste kijken of het iets heeft aan de onderzoeksresultaten van AgResearch.

Volgens een woordvoerder is voor Nieuw-Zeeland gekozen omdat de melkveehouderij er opereert tegen zeer lage kosten. Men wil lactoferrine vooral op de markt brengen als voedingssupplement. Dat betekent dat je er relatief grote hoeveelheden van moet kunnen aanmaken, en dat de kostprijs een grote rol gaat spelen.

Onduidelijk is in hoeverre het feit een rol speelt, dat Nieuw-Zeeland de wetgeving rond genetische modificatie tenminste wà©l goed heeft geregeld.

bron:Pharming