De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft onderzocht of de in Nederland verkrijgbare fietsstoeltjes voldoen aan de veiligheidseisen van de Europese norm. Ook is bekeken of fietsongevallen met kinderen worden veroorzaakt door gebreken aan het zitje of door onveilig gebruik. Geen van de onderzochte fietsstoeltjes voldoet geheel aan de eisen gesteld in de Europese norm. De VWA heeft het Ministerie van VWS hierover geïnformeerd.

In de Europese norm worden onder andere eisen gesteld aan de kindveiligheid van het harnas waarmee je het kind vastzet in het stoeltje, de voetsteuntjes, de bevestiging van het stoeltje aan de fiets en de duurzaamheid van het stoeltje. Fietsongevallen staan in de top 10 van ongevallen die met kinderen tot 4 jaar gebeuren.

Jaarlijks worden gemiddeld 4800 kinderen in de leeftijd tot en met 4 jaar behandeld op een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis na een fietsongeval. Uit de analyse van deze fietsongevallen blijkt dat het aantal kinderen dat bekneld raakt tussen fietsspaken hoog is: zon 3100 kinderen moeten hierna behandeld worden. Veel van die ongevallen gebeuren in een situatie waarin het kind los op de bagagedrager wordt vervoerd. Gemiddeld 160 kinderen moeten ieder jaar worden behandeld na een ongeval met een fietsstoeltje. In de meeste gevallen is de oorzaak een val: het kind valt uit het stoeltje of de fiets valt met het kind in het stoeltje.

De VWA adviseert ouders van jonge kinderen om het kind op de fiets altijd te vervoeren in een fietszitje.
Let bij de aanschaf ervan vooral op het sluitingsmechanisme van het harnas. Dit moet met à©à©n hand te openen zijn om te voorkomen dat de fiets omvalt bij het eruit halen van het kind. Bevestig het harnas ook altijd zodanig dat uw kind stevig vastzit. Ook de voetsteuntjes moeten passend zijn voor uw kind en voorzien zijn van een riempje of een andere beveiliging om het voetje in het steuntje te houden. Dit draagt bij aan het voorkomen van spaakbeknellingen. Maak de riempjes ook alvast vast. Spaakongevallen zijn verder te voorkomen door het gebruik van stevige jasbeschermers. Controleer regelmatig of het harnas, voetbeschermers en jasbeschermers niet versleten of kapot zijn.

bron:VWA