In het eerste kwartaal van 2005 is het aantal bijstandsuitkeringen flink toegenomen. Het aantal WW-uitkeringen nam licht toe. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde in de eerste drie maanden van 2005 fors. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Forse toename bijstandsuitkeringen
Eind maart 2005 zijn er 327 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Een kwartaal eerder was het aantal verstrekte uitkeringen 316 duizend. Dat betekent dat het aantal bijstandsuitkeringen met gemiddeld 3 àƒÆ’  4 duizend per maand is gestegen. Ter vergelijking, in 2004 nam het aantal uitkeringen met gemiddeld bijna honderd per maand toe.

Nieuwe reeks voor de bijstandsuitkeringen
Om sneller cijfers over het aantal bijstandsuitkeringen te kunnen publiceren heeft het CBS de methode van waarneming gewijzigd. Met ingang van januari 2005 hebben de gegevens betrekking op het aantal geregistreerde uitkeringen in die maand. Voorheen werden ook de met terugwerkende kracht verstrekte uitkeringen meegeteld. De cijfers voor 2004 en maart 2003 zijn herberekend volgens de nieuwe methode.

Lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen
Eind maart 2005 werden 341 duizend WW-uitkeringen verstrekt. Voor seizoen gecorrigeerd is dat 329 duizend. Het aantal uitkeringen steeg in het eerste kwartaal van 2005, gecorrigeerd voor seizoeneffecten, met ruim duizend per maand. In de tweede helft van vorig jaar was de stijging iets minder dan duizend per maand. De stijging van de WW-uitkeringen komt volledig op het conto van vrouwen. In het laatste halfjaar steeg het aantal vrouwen met een WW-uitkering met duizend per maand. Het aantal mannen met een uitkering is al drie kwartalen op rij vrijwel gelijk.

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt sneller af
Eind maart 2005 zijn er 950 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ en Wajong) verstrekt. Dit is een afname met bijna 22 duizend uitkeringen ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal van 2005 is met meer dan 10 duizend gedaald. In de voorgaande drie kwartalen was de daling bijna 4 duizend per kwartaal. De  versnelde afname komt onder meer door herkeuringen en doordat werknemers nu eerst twee jaar ziek moeten zijn alvorens in de WAO te kunnen instromen.

Bron: CBS